5 zł 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Dostępność: średnia ilość
Cena: 7,00 zł 7.00
ilość szt.
Zyskujesz 0 pkt [?]

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 

R o k 1 9 1 8 b y ł d l a n a s w yj ą t k o w y. M a r z e n i a o w o l n o ś c i s t a ł y s ię r z e c z y w i s t o ś c i ą . N i e b y ł o b y to m o ż l i w e, g d y b y n ie k o n s e k w e n t n e dzi a ł a n ia w i e l u po k o l e ń Pol a k ó w, k t ó r zy z w i a rą w p r z y s z ł o ść w a l c z y li w p o w s t a n i a c h, p i e l ę g n o w a l i k u l t u r ę, p r a c o w a l i d la w s p ó l n e g o n a r o dow e g o dob r a , by o s i ą g n ąć u p r a g n i o n y c e l. 11 l i s t o p a d a 1 9 18 r . w s z y s t ko s ię z m i e n i ł o . O t w o r z yli ś my n o w ą k a rtę w h i s t o r ii n a s z e go n a r o d u. R o z p o c z ęli ś my bud o w ę now ej P o l s k i. R o d z i m a w a l u ta b yła j e d n y m z p r i o r y t e t ów o d r a dzaj ą c e g o s ię p a ń s t w a , a w y m i e r n y m t e g o zna k i e m m i ał s i ę s t a ć w k r ó t c e p o l s ki Z Ł O T Y . N a rod o w y Ba n k P o l s ki u c z ci w 2 0 1 8 r. s e t n ą r o c z n i c ę o d z y s k a n i a p r z ez P o l s k ę n i e p o d l e g ł o ś ci e m i sją w yj ą t k o w y ch m o n et j u b i l e u s z o w y ch o r a z b a n k n o t u. P i e r w s zą z n i c h je st o k oli c z n o ś c i o wa m o n e ta w s t a nda r dzi e o b i e g o w y m o nom i n a l e 5 z ł, na k t ó r ej u mie s z c z o no n a p i s: „ 1 0 0 - l e c i e o d zys k a n i a p r z ez P o l s k ę n i epo d l e g ł o ś c i ”. M o n e t a b ę dzie w y e m i t o w a n a w s y m b o l i c z n ym a b y t r a f i ł a d o k a ż d e g o Pol a k a . E m i t uj ąc tę m o n e tę, c h c e my d ać w y r az g ł ębo k i e g o s z a c u n ku d l a w s z y s t k i c h l u dzi w i e l k i e g o s e r c a, k t ó r zy sw oj ą p o s t a wą p r z y c z y nil i s ię do f a k t u , ż e d z i ś cie s z y my s i ę s u w e r e n n ą R z e c z p o s p o l i t ą. M y P o l a c y . P r o f. Adam Gl a p i ń s k i P r e z e s N a r o dow e g o Ba n ku P o l s k i e g o

Dane techniczne

Data emisji monety 22-05-2018
Waga monety 14,14 g
Stempel lustrzany
Nakład 38 424 000
Stan zachowania monety I

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl