Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

Szanowny Kliencie, ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych, chcemy przekazać Ci informację o tym, w jaki sposób Nasz sklep znajdujący się pod adresem www.alegan.pl  przetwarza Twoje dane osobowe, oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy poczta@alegan.pl lub telefonicznie 691-739-397

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

1. Administrator, czyli podmiot decydujący o przetwarzaniu danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ALEGAN Adam Lejman-Gąska z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bażantów 1 40-688 Katowice

adres poczty e-mail poczta@alegan.pl telefon: 691-739-397

 

2. Źródło Twoich danych osobowych

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas zakładania Twojego konta, a także później, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego alegan.pl

 

3. Cel, podstawa  i zakres przetwarzanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z slepu internetowego alegan.pl, w tym dokonywania transakcji;
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego konta, abyś mógł drogi Kliencie samodzielnie składać zamówienia bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, miał dostęp do historii zakupów, mógł zarządzać swoim profilem w naszym sklepie oraz mógł korzystać z innych usług dostępnych na stronie sklepu);
 3. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem;
 4. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 5. realizacji zadań związanych z Twoim prawem do odstąpienia od umowy;
 6. obsługi Twoich zapytań, skarg, zgłoszeń, kierowanych do nas (np. przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, kontakt telefoniczny);
 7. prezentowanie reklam, ofert lub promocji produktów lub usług Administratora, które to reklamy są przeznaczone dla wszystkich odbiorców w postaci Newslettera;
 8. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
 9. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, przepisów prawa cywilnego

Twoje dane są przetwarzne na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit b - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Art. 6 ust. 1 lit f - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Art. 86. § 1 - USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Art. 70. § 1 - USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Twoje dane są przetwarzne w zakresie:

Imię, Nazwisko, Adres, Adres do wysyłki, numer telefonu, adres IP, Zamówienia, dane do komunikacji za pomocą mediów społecznościowych. W przypadku firm dodatkowo NIP.

4. Komu udostępniane są Twoje dane osobowe

1. home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w kwocie: 1 233 400,00 PLN opłacony w całości, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” - w zakresie obsługi sklepu internetowego (Art. 6 ust. 1 lit b RODO)

2. podmiotom świadczącym usługi przewozowe w celu realizacji zamówienia polegającego na wysyłce zakupionych towarów. W przypadku odbioru osobistego dane te nie są przekazywane. (Art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 

 

5. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

6. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z ze sklepuinternetowego alegan.pl
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania newslettera.

 7. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe  Użytkownika w serwisie przechowywane są przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).
2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w  odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 pełnych lat w postaci archiwalnej,  zgodnie z postanowieniami przepisów podatkowych 
4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. 

8. Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do:

1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2. przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

3. dostępu do danych osobowych;

4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania  lub usunięcia danych osobowych;

5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

9. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji lub profilowanie

Sklep alegan.pl nie korzyta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania

10. Pliki cookies

 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać na adres poczty e-mail poczta@alegan.pl bądź telefonicznie pod numerem 691-739-397

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Nowości
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl